Fri Leverans Inom Tullarna
I Stockholm

Villkor

Avbokningar
Vid avbokning av beställning som görs senare än 2 dagar innan planerad leverans har vi tyvärr ingen möjlighet att stoppa beställda leveranser varför vi kommer att debitera dig för leveransen.

Priser och Betalningssätt
Fri frakt gäller beställningar över 200kr. Beställer man för under 200kr, är det en fraktkostnad på 95kr.

Fakturering sker i slutet på varje månad via mail, betalningsvillkor 14 dagar.

Leveranser
Coffee & Bakery’s leveranser sker enligt förutbestämda leveransdagar och tider. Vi har ingen skyldighet att ersätta avbokad leverans. Vi ersätter inte stulen leverans. Skulle dock detta inträffa ber vi er kontakta Coffee & Bakery’s snarast möjligt så ska vi göra vad vi kan för att du ska vara nöjd med oss.

Vid oförutsedda händelser eller besvärliga väderförhållanden kan beställningen komma att levereras efter utsatt dig. Vid avlämning går ansvaret för varorna över till dig som beställare.

Vid leverans använder chauffören sig av de uppgifter som du som kund anmält till oss. Det är viktigt att du håller dina leverans- och adressuppgifter som du angivit i beställningen.

Vill du ändra någon uppgift som lämnats vid beställningen, till exempel postadress, mejladress, telefonnummer eller om du önskar ändra eller pausa din beställning måste detta göras så snart som möjligt före nästa planerat leveransdatum. Kontakta oss då på telefon.

Tvist
Vid eventuell tvist följer Coffee & Bakery’s Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Gällande Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)
Som du kanske vet är den Allmänna dataskyddsförordningen eller GDPR en förordning i EU-lagstiftningen om dataskydd och integritet för alla individer inom Europeiska Unionen. För er som inte vet handlar GDPR om att hantera personuppgifter med respekt, transparens, försiktighet och med laglig grund. Spara inte mer data än nödvändigt, inte längre än vad som behövs, gör det med ett tydligt syfte och inom en bestämd tidsgräns. Är du är en uppskattad samarbetspartner till Coffee & Bakery’s vill vi informera dig om olika aspekter under den kommande GDPR-förordningen, som kan vara av intresse för dig.

Vilka kategorier av personuppgifter för affärskontakter lagrar och behandlar Coffee & Bakery’s?

 • Organisationsnummer – Kontaktperson
 • Företagsnamn – Telefonnummer
 • Fakturaadress – E-postadress
 • Leveransadress

Vilka på Coffee & Bakery’s administrerar persondata för våra affärskontakter?

 • VD
 • Säljare

I vilket syfte behandlar Coffee & Bakery’s personuppgifter?
Vi behandlar personuppgifterna för specifika och legitima affärsändamål vilka inkluderar några eller alla nedan villkor:

 • Där behandlingen av personuppgifter gör det möjligt för oss att förbättra, modifiera, personifiera eller på annat sätt förbättra våra tjänster / kommunikation till gagn för våra samarbetspartners
 • Att identifiera och förebygga bedrägeri
 • För att förbättra säkerheten för våra nätverks- och informationssystem
 • För att bättre förstå hur människor interagerar med våra webbplatser
 • Att tillhandahålla kommunikation som vi tror kommer vara av intresse för dig
 • Att bedöma effekten av kampanjer och reklam

När Coffee & Bakery’s behandlar data för dessa ändamål kommer vi se till att vi alltid visar hänsyn och tillgodoser dina rättigheter. Du har rätt att invända mot denna behandling, vänligen nyttja följande kontaktinformation för att invända: info@coffeebakerys.se. Tänk på att om du motsätter dig behandlingen kan det påverka vår förmåga att utföra uppgifterna ovan till din fördel.

Hur länge sparar Coffee & Bakery’s personuppgifterna?
Coffee & Bakery’s behåller personuppgifterna under hela affärsrelationen eller i som längst 18 månader efter den sista affärskontakten förutsatt att ingen annan tvingande lagstiftning finns för fortsatt behandling.

Kan jag korrigera eller begränsa behandlingen av mina personuppgifter?
När som helst kan du som samarbetspartner eller kund till Coffee & Bakery’s korrigera de lagrade personuppgifterna, överföra data till ett annat system, begränsa behandlingsnivån eller ta bort data, så tillvida annan lagstiftning eller sk. berättigat intresse inte föreligger. Berättigat intresse skulle kunna vara behovet av att följa upp kvaliteten på levererade produkter e.dyl. Du har rätt att göra invändningar mot lagring och behandling av personuppgifterna eller få en kopia på de uppgifter vi har lagrat om dig.